Skyltar

Skyltar där vi fräser in detaljerna. Det bästa sättet för att tydliggöra för exempelvis kunder eller husets nummer etc.

För beställning meddela längd på skylten, typsnittstorlek och storlek på bokstäverna. Ta gärna hjälp av ett skrivdokumnet i en dator för att hitta de symbolsnitten och storleken på dessa som önskas.